کاردانی موسیقی نوازندگی ساز کلاسیک

به روش اجرای ترمی | کد رشته: ۱۳۵۶۳

کاردانی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

به روش اجرای ترمی و پودمانی | کد رشته: ۱۳۵۶۲

© کپی رایت - دانشگاه فرهنگ و هنر پویان