تصویب رشته دانشگاهی نوازندگی پیانو ایرانی برای اولین بار

با تلاش، پيشنهاد، تدوين و دفاع مركز دانشگاهى “هنر آفرين پويان” ب…

مراسم نکوداشت دکتر پویان آزاده

مراسم نكوداشت دكتر پويان آزاده، عضو هيئت علمى دانشگاه هنر …