ایجاد رشته های بازیگری و گریم حرفه ای

برای نخستین بار در استان سمنان و شرق کشور به پیشنهاد و پیگیری مرکز دانشگاهی هنر آفرین پویان رشته های “بازیگری” و “گریم حرفه ای” در این دانشگاه از مهر ماه ۱۳۹۸ ایجاد شد و تا کنون مورد استقبال بسیاری از متقاضیان تحصیل در این دو رشته از کل کشور واقع شده است.
دانشگاه هنر پویان علاوه بر رشته های تخصصی موسیقی در حال گسترش به تمامی رشته های هنری بوده و دو رشته “بازیگری” و گریم حرفه ای” تا کنون در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ (پذیرش مهر ۹۸) و هم در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ پذیرش دانشجو داشته است.
این دانشگاه با تعیین اهدافی کوتاه و بلند مدت در راستای کیفی گرایی علمی هنری در چشم اندازی طراحی شده برای رسیدن به کسب جایگاهی بین المللی برای شناساندن هنر ایرانی می باشد.