برگزاری سومین دوره روش تدریس پیانو «پداگوژی پیانو»

سومین دوره روش تدریس پیانو «پداگوژی پیانو» برای علاقمندان به یادگیری علم روش آموزش پیانو برگزار می گردد
‎اولین و دومین سمینار روش تدریس پیانو توسط دکتر پویان آزاده با همکاری خانه موسیقی ایران در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار گردید که با استقبال معلمین پیانو سراسر کشور مواجه شد.
سومین دوره آموزش پداگوژی پیانو در انستیتو پیانو پویان با توجه به پروتکل های بهداشتی در گروه های دو تا سه نفره در انستیتو پیانو پویان برگزار می شود.
‎این دوره با ثبت نام از متقاضیان با ظرفیت محدود انجام می ‎گردد.
بخش اول این دوره شامل مبانی نظری پداگوژی پیانو و شامل ۹ جلسه می باشد و بخش دوم شامل تدریس به هنرجویان مطابق با مبانی ارائه شده در بخش اول زیر نظر دکتر آزاده می باشد.
‎علاقمندان می توانند از طریق «انستیتو پیانو پویان» نسبت به رزرو و ثبت نام اقدام نمایند:
‎۸۸۳۵۹۴۵۵، ۸۸۶۳۸۳۴۸
PooyanPiano.com
‎▪️قابل ذکر است شرکت در دوره های قبلی پیش نیاز این دوره نمی باشد.