مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی:

با آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان عزیز، نظر پذیرفته شدگان نهایی دوره های کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر
هنرآفرین پویان را به موارد زیر معطوف میدارد:
داوطلبان متقاضی پذیرش در دوره کاردانی و کارشناسی با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org میتوانند
نتیجه پذیرش خود را مشاهده کنند.
کلیه پذیرفته شدگان می بایست در تاریخ اعلام شده برای ثبت نام اقدام و با بارگذاری مدارک لازم درج شده در این اطلاعیه در سامانه جامع آموزشی
دانشگاه جامع علمی کاربردی نسبت به تشکیل پرونده آموزشی خود اقدام نمایند.
پس از اسکن و بارگذاری مدارک لازم در سامانه جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه مدارک ذیل در کاور به همراه چک لیست توسط
گیره پوشه در پوشه روغنی سبز (برای کاردانی) و پوشه روغنی قرمز (برای کارشناسی) متصل شوند و به صورت حضوری یا پست پیشتاز به مرکز ارسال گردد.

آدرس مرکز هنرآفرین پویان:

سمنان، میدان کوثر، خیابان دکتر قندی دوم، پلاک ۸۳ کدپستی: ۳۵۱۹۷۴۵۳۸۳

مشاهده اطلاعات بیشتر تماس با ما

تذکر مهم:

کلیه پذیرفته شدگان میبایست در زمان مقرر برای ثبت نام اقدام نمایند بدیهی است عدم ثبت نام در تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل آنان
تلقی خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام دوره کاردانی:

 1. شش قطعه عکس تمام رخ – ۴ × ۳ تهیه شده در سال جاری.
 2. تصویر تمام صفحات شناسنامه.
 3. تصویر کارت ملی.
 4. تصویر کارت پایان خدمت یا ارائه اصل کاربرگ – ۲۰۲ برای دانشجویانی که درخواست معافیت تحصیلی دارند. ثبت نام دانشجویانی که دارای معافیت تحصیلی میباشند بعد از تایید امور مشمولین دانشگاه امکان پذیر میباشد.
 5. اصل دیپلم متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه به انضمام یک برگ تصویر آن. –
 6. اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام جدید به انضمام یک برگ تصویر آن. –
 7. اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغالتحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است)کاربرگ – ۱۰۲ .)
 8. اصل ریزنمرات دوره متوسطه به انضمام یک برگ تصویر آن. –
 9. تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه – (دانشجو باید به اداره پست مراجعه نموده و پس ازدریافت تقاضانامه و پر نمودن، فیش پستی آن را به همراه مدارک ثبت نام تحویل دانشگاه دهد).
 10. کاربرگ های تکمیل شده – ۱۰۹ , ۱۱۰ , ۲۱۸
 11. کاربرگ درخواست معادلسازی) – ۲۱۰ ( برای دانشجویانی که متقاضی معادلسازی دروس گذرانده شده در دورههای قبلی هستند به انضمام
  ریزنمرات با مهر و امضا محل تحصیل قبلی.
 12. ارائه اصل کاربرگ – ۱۰۴ برای دانشجویانی که دارای مغایرت هستند.

مدارک لازم برای ثبت نام دوره کارشناسی:

 1. شش قطعه عکس تمام رخ – ۴ × ۳ تهیه شده در سال جاری.
 2. تصویر تمام صفحات شناسنامه.
 3. تصویر کارت ملی.
 4. تصویر کارت پایان خدمت یا ارائه اصل کاربرگ – ۲۰۲ برای دانشجویانی که درخواست معافیت تحصیلی دارند. ثبت نام دانشجویانی که دارای معافیت تحصیلی میباشند بعد از تایید امور مشمولین دانشگاه امکان پذیر میباشد .
 5. اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع کاردانی یا کارشناسی به انضمام یک برگ تصویر آن.
 6. اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغالتحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است. کاربرگ – ۱۰۳ .
 7. اصل ریزنمرات دوره کاردانی یا کارشناسی به انضمام یک برگ تصویر آن.
 8. تأییدیه تحصیلی کاردانی – (دانشجو باید به اداره پست مراجعه نموده و پس از پر نمودن فرم مربوطه، فیش پستی آن را به همراه مدارک ثبت نام تحویل دانشگاه دهد.)
 9. کاربرگهای تکمیل شده – ۱۰۹ , ۱۱۰ , ۲۱۸
 10. کاربرگ درخواست معادلسازی – ۲۱۰ برای دانشجویانی که متقاضی معادلسازی دروس گذرانده شده در دورههای قبلی هستند به انضمام
  ریزنمرات با مهر و امضا محل تحصیل قبلی.
 11. ارائه اصل کاربرگ – ۱۰۴ برای دانشجویانی که دارای مغایرت هستند.