معرفی نشانه (لوگو) دانشگاه هنرآفرین پویان و موسسه فرهنگی هنری هنرآفرین پویان

این نشانه از دو بخش تشکیل شده است:

  1. نشان اصلی که بصورت مونوتایپ یا تک حرفی طراحی شده است
    حرف (پ) برگرفته از اول نام موسسه (پویان) است و فرم موج‌مانند این نشانه حاکی از تپه‌های شنی در اقلیم بیابانی و کویر اطراف شهر سمنان، محل تاسیس این مرکز است و حرکت، پویایی و انرژی در هنر و آموزش به جوانان و دانشجویان را نمایش می دهد.
    سه نقطه حرف پ نیز اشاره به فاصله دوتایی و سه تایی کلاویه ساز پیانو دارد و این نقطه‌ها با رسم‌الخط نستعلیق طراحی شده تا از کمال و اصالت ایرانی برخوردار باشند.
  2. در بخش دوم یا همان نام کامل موسسه مجدد از همان رسـم‌الخــط نستعلیق استفاده شده است تا با سه نقطه پ هماهنگ گردد.
    در نوشته‌ انگلیسی نشانه، از حروف سریف‌دار استفاده شده تا با فرم خط نستعلیق هماهنگ باشد و همچنین ظرافت و رسمی بودن جایگاه آموزش دانشگاهی هنر هم رعایت گردد.
    در زمینه‌های سفید و یا روشن این نشانه بصورت تک‌رنگ و با رنگ سیاه است و در زمینه‌های سیاه و یا تیره این نشانه بصورت تک‌رنگ و با رنگ سفید، و گاهی فقط نقطه‌های پ از چپ به رنگ پرچم ایران سبز و سفید و سرخ خواهد بود:

 

طراح: لی لی فرهادی – مهرماه یکهزار و چهارصد خورشیدی

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل با کیفیت لوگوها