بنام خداوند جان و خرد

بخشی از مقررات و قوانین آموزشی جهت اطلاع دانشجویان
مرکز آموزش علمی کاربردی موسسه فرهنگی هنری هنرآفرین پویان

دانشجویان محترم :
ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به مرکز آموزش علمی کاربردی هنرآفرین پویان، توجه شما را به پاره ای از مهمترین قوانین و مقررات آموزشی که اطلاع از آنها برای شما ضروری است جلب مینمائیم.
لازم به ذکر است دانشجویان موظف هستند از کلیه مقررات آموزشی و دانشجویی (به روز ) مطلع باشند. و عدم اطلاع از این مقررات مانع اجرای آنها و سلب مسئولیت از دانشجو نمیباشد. لذا توصیه میشود دانشجویان نسبت به مطالعه مجموعه تهیه شده از قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی که در اداره آموزش و سایت دانشگاه موجود میباشد اقدام نموده و در سایر موارد از طریق معاونت آموزشی مرکز اطلاعات مربوطه را کسب نمایند.

نام نویسی و انتخاب واحد:

 • پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام میشود، برای ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند. عدم مراجعه برای ثبت نام در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
 • پذیرفته شدگان در نخستین نیمسال تحصیلی پس از تحویل مدارک و پرداخت حق نظارت مجاز به انتخاب واحد میباشد.
 • دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام میکند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد طبق زمانبندی تقویم آموزشی اقدام نماید. عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد. اما نیمسال بدون انتخاب واحد جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب میشود (سرفصل دروس دوره های مورد پذیرش در مرکز، در سایت دانشگاه به نشانی www.pooyanuniversity.com موجود میباشد).
 • دانشجو موظف است اطلاعیه های مندرج در سایت و کانالهای مجازی دانشگاه را به دقت مطالعه نماید. عواقب عدم مطالعه اطلاعیه ها و اظهار بی اطلاعی دانشجو از دستورالعملها بر عهده دانشجو میباشد.
 • مشمولان غایب نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند.
 • دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند.
 • دانش آموختگان مشمولی که در مقطع تحصیلی یکبار از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند، مجاز به شروع تحصیل مجدد در همان مقطع نمیباشند.

کانالهای ارتباطی مرکز آموزش علمی کاربردی هنرآفرین پویان:

 • کانال تلگرام: @pooyanuniversity
 • صفحه اینستاگرام: pooyanuniversity
 • کانال واتساپ: لطفا کلیک کنید
 • سایت دانشگاه: www.pooyanuniversity.com
 • ایمیل ارتباط با مدیریت دانشگاه: pooyan.art.university@gmail.com
 • ایمیل معاونت آموزشی: edu.pooyanuniversity@gmail.com
 • شماره تماسهای مرکز: (پیش شماره ۰۲۳)

شماره پنج رقمی مرکز: (۳۱۰۶۳) – ۳۳۴۶۷۷۱۳ و ۳۳۴۶۳۲۸۸

 • شماره واتساپ مرکز: ۰۹۰۲۹۴۱۶۳۳۱
 • شماره فکس: ۳۳۴۶۳۲۸۸۰۲
 • آدرس و لوکیشن: لطفا کلیک کنید
تعداد واحدها:
تعداد واحد درسی لازم برای گذراندن هر یک از دورههای تحصیلی به شرح زیر است:
 • دوره های کاردانی : ۶۸ تا ۷۶ واحد
 • دوره های کارشناسی ناپیوسته : ۶۷ تا ۷۰ واحد
 • هر دانشجو میتواند در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب کند.
 • در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.
 • در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد با نظر آموزش محل تحصیل و تأیید استاد مربوطه، میتواند امتحان آن درس را از طریق معرفی به استاد بگذراند.
 • اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل ۱۷ باشد میتواند با نظر اداره آموزش محل تحصیل در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحد انتخاب کند.
 • در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقیمانده داشته باشد حتی اگر در نیمسال قبلی مشروط باشد با نظر اداره آموزش محل تحصیل میتواند واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.
 • تعداد واحدهای انتخابی در دورههای تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی از دروس عمومی و مهارت مشترک است.
 • در صورت اخذ درس کارورزی رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
  ۱ ) معدل کمتر از ۱۷ و یا مشروط
  رعایت سقف ۱۴ واحد درسی الزامی است (۲ واحد کارورزی+ ۱۲ واحددرسی)
  ۲ ) معدل بالاتر از ۱۷ و یا دانشجویان نیمسال آخر
  رعایت سقف ۱۸ واحد درسی الزامی است (۲ واحد کارورزی ۱۶ واحد درسی)

طول دوره:

 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵/ ۲ سال میباشد.

حضور در جلسات:

 • حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درسی نباید ۳ جلسه از هر ۱۶ جلسه تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود.
 • در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از (۳ جلسه از ۱۶ جلسه) باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف میشود. در این حالت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب میشود.

غیبت در امتحان:

 • غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس میگردد.
 • تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مرکز آموزش یا کمیته منتخب آن شورا است.

حذف و اضافه:

 • دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط به آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
 • در صورت اضطرار، دانشجو میتواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از ۳ جلسه از ۱۶ جلسه مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.

دانشجوی مشروط:

 • میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر اینصورت، ثبت نام دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
 • دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی میکند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
 • در دورهی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحلهای که باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

مرخصی تحصیلی:

 • دانشجو میتواند هر یک از دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب میشود.
 • تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی، توسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصیل تسلیم گردد.

معادلسازی:

 • دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاههای دولتی، دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی-کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلسازی میگردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.
 • فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، قابل معادلسازی میباشد .
 • تبصره: حداکثر تا ۷ سال پس از زمان فراغت از تحصیل، انصراف یا محرومیت معادلسازی مجاز است.

تقاضای تجدید نظر نمره:

 • دانشجویی که تقاضای تجدید نظر برای درس داشته باشد، میتواند تا ۷ روز بعد از اتمام تمامی امتحانات دانشگاه به مدت ۳ روز، نسبت به ثبت درخواست تجدید نظر نمره امتحانی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه اقدام نماید.
 • دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسالهای بعدی درس یا دروس فوق را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. ضمناً گذراندن دروس، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی میباشد و مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبل را خنثی نمیکند.

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز
معاونت آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی موسسه فرهنگی هنری هنرآفرین پویان